EKO

Helsinkiläiselle Hotelli AVAlle on myönnetty EU-ympäristömerkki osoituksena tiukkojen ympäristövaatimusten täyttämisestä. Hotelli on vasta toinen merkin saanut suomalainen majoituspalveluyritys ja ensimmäinen Helsingissä.

EU-ympäristömerkin saadakseen hotellin tulee täyttää Euroopan yhteisön laatimat tiukat vaatimukset, jotka koskevat muun muassa energian ja veden kulutusta, jätehuoltoa, hankintoja sekä kemikaalien käyttöä. Hotelli AVAssa tämä tarkoittaa esimerkiksi vettä säästäviä hanoja, ympäristömerkittyjä pesuaineita, kattavaa kierrättämistä sekä energiansäästölamppuja.

Vuonna 1992 perustettu EU-ympäristömerkki on tae palvelun ympäristöystävällisyydestä. Sen tarkoituksena on auttaa kuluttajia tunnistamaan ympäristöä vähemmän kuluttavat tuotteet ja palvelut. Merkki on myönnetty jo noin 2000 Eurooppalaiselle yritykselle merkkinä edelläkävijyydestä ympäristöasioissa. Hotelli AVA on toinen suomalainen majoituspalveluyritys jolle EU-ympäristömerkki on myönnetty. Euroopassa EU-ympäristömerkittyjä hotelleja ja muita majoitusliikkeitä on jo yli 450.

Hotelli AVAa on uudistettu vuodesta 2008 lähtien ja heti remontin alussa oli selvää, että toiminnalle haettaisiin myös ulkopuolisen todistus ympäristövaatimusten täyttymisestä.

”Haluamme toimia vastuullisesti. Yhtenä osa-alueena vastuullisessa toiminnassa on ympäristövastuullisuus, jonka mittaamiseen saimme näin hyvät kriteerit. Suurin osa EU-ympäristömerkin vaatimista asioista oli jo toiminnassamme kunnossa; vain muutamia muutoksia ja uusia linjanvetoja jouduimme tekemään. Uskomme myös asiakkaidemme arvostavan toimiamme ympäristön hyväksi ja tekevän enenevässä määrin myös valintojaan näiden kriteerien perusteella. Tämä oli vain yksi teko koko suunnitelmassamme”

Hotelli AVA sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Vallilassa, vain noin 15 minuutin matkan päässä Helsingin ydinkeskustasta ja 10 minuutin matkan päässä messukeskuksesta.  Hotellista löytyy standard-huoneiden lisäksi keittiötilallisia huoneistoja 2-6 hengelle. Kaikkiaan huoneita on 55. Hotelli AVA tarjoaa majoituksen lisäksi myös kokoustiloja sekä ravintolapalveluita ryhmille.

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.ymparistomerkki.fi/eu-kukka/kriteerit.