Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan

 

Toukokuussa 2018 sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin. Asetus koskee henkilötietojen käsittelyä ja sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

Henkilötietojasi käsitellään meillä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Käytämme henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotaksemme palveluita, käsitelläksemme varauksiasi ja yksilöimään kanssasi käytyä viestintää.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi palveluita, esimerkiksi kun teet varauksen tai majoittumisesi aikana.

Lisätietoja saat halutessasi ottamalla meihin yhteyttä:

Hotelli AVA

Rekisteriasioista vastaava

Karstulantie 6

00550 Helsinki

Puh: 09 774 751

 

GDPR

We use your personal information according to General Data Protection Regulations.

We use your personal data first and foremost to offer services, to handle your reservations and communicate with you. We collect and handle your information only within the law.

Collecting may occur when you’re using services (e.g. making a reservation or during your stay).

You may contact us in case you would like to receive more information:

Hotel AVA

Privacy policy

Karstulantie 6

00550 Helsinki

Tel. +358 9 774 751